Про нас

Історія створення та діяльність державного підприємства «Укрриба»

Державне підприємство «Укрриба» є державним водогосподарським підприємством, яке створене з метою забезпечення ефективного використання та організації нагляду, контролю за технічною експлуатацією гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм.

Передісторія створення державного підприємства «Укрриба» тісно пов’язана з переходом української держави, починаючи із 1991р., до ринкових методів ведення господарства, коли економіка України переживала процеси приватизації, що безумовно вплинуло на розвиток рибництва внутрішніх водойм.

Протягом 1998-2000р.р. було завершено процес приватизації профільних рибних господарств України. За результатами приватизації державні рибгоспи та рибні меліоративні станції набули статусу відкритих акціонерних товариств (колективних сільськогосподарських підприємств).

В результаті проведення приватизації підприємств рибної галузі гідротехнічні споруди рибницьких ставів балансовою вартістю майже 400 млн. грн. не увійшли до статутних фондів створених товариств. У зв’язку з цим виникла проблема визначення органу управління, до сфери якого можна було б передати зазначене майно.

Враховуючи викладене, Державним департаментом рибного господарства України було прийняте рішення — наказ №238 від 27.12.2002 — про створення державного підприємства «Укрриба».

Відповідно до спільного наказу «Про передачу гідротехнічних споруд» Міністерства аграрної політики України та Фонду державного майна України №126/752 від 06.05.2003 року на баланс ДП «Укрриба» передані гідротехнічні споруди, включаючи ставкові рибоводні споруди та пов’язані з ними робочі машини і обладнання, інше майно, яке на момент приватизації не увійшло до статутних фондів понад 50 господарських товариств рибного господарства. В результаті виконання наказу на баланс ДП «Укрриба» прийнято майже 3,8 тис. інвентарних об’єктів на суму понад 372 млн. грн.

Зазначене майно розташоване у всіх областях України, площа водного дзеркала (за даними обласних державних адміністрацій) складає 75 639,4 га.

Статутом підприємства було визначено мету та предмет діяльності ДП «Укрриба»:

  • забезпечення збереження державного майна, здійснення контролю за його цільовим та ефективним використанням;
  • сприяння та проведення реконструкції, технічного переозброєння, залучення інвестицій, а також здійснення виробничо-комерційної діяльності для отримання прибутку.
  • сприяння задоволенню потреб суспільного виробництва та населення в рибопродукції з високими споживчими якостями шляхом ефективного використання рибогосподарського державного майна;
  • організація технічної експлуатації гідротехнічних споруд водних об’єктів, які обліковуються на балансі підприємства на підставі вимог Водного та Земельного кодексів України та інш.

Оскільки, ДП «Укрриба» утримує на своєму балансі державне майно, яке складає основу матеріально-технічної бази сучасного прісноводного рибництва та подальшого розвитку аквакультури у внутрішніх водоймах України, для підприємством визначені пріоритетні напрямки розвитку:

  • підвищення ефективності використання державного майна (гідроспоруд), яке обліковується на балансі ДП «Укрриба», при умові використання його за цільовим призначенням та підтримки його в належному технічному стані;
  • сприяння розвитку рибництва внутрішніх водойм України, розроблення механізму створення найбільш сприятливих умов для виробництва рибної продукції в умовах ринкових відносин України.

Основним видом діяльності державного підприємства «Укрриба» є передача гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм в користування (оренду) юридичним та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, з якими укладено близько 200 цивільно — правових угод по використанню державного майна.

Державне підприємство «Укрриба», як балансоутримувач державного майна, докладає значних зусиль з підтримки гідротехнічних споруд у належному стані, та проводить значну роботу по проведенню капітальних ремонтів об’єктів, їх реконструкцій як за рахунок приватних інвестицій, так і власних коштів підприємства.

За весь період господарської діяльності державного підприємства «Укрриба» за власні кошти та із залученням коштів користувачів гідротехнічних споруд на проведення капітальних ремонтів спрямовано понад 16 млн.785 тис. грн.

За підсумками своєї діяльності державне підприємство «Укрриба», починаючи із 2008р., щорічно отримує Національний сертифікат, яким підтверджується, що в результаті ранжирування понад 300 000 підприємств України за офіційними даними Державної статистики ДП «Укрриба» за основним видом діяльності посідає перше місце серед підприємств державної форми власності за критеріями:

  • «Обсяг реалізованої продукції»;
  • «Продуктивність праці»;
  • «Чистий прибуток»;
  • «Заробітна плата»

та визнається «Кращим підприємством року».

Крім того, за результатами діяльності, починаючи з 2010 р. державне підприємство «Укрриба» Державною податковою службою України визнається «Кращим платником податків року».

В оцінюванні підприємств було застосовано 50 різних показників статистичної та фінансової звітності. Така висока оцінка фінансово-господарської діяльності нашого підприємства від незалежного рейтингового органу вкотре доводить про високий фаховий рівень працівників підприємства та належне виконання ДП «Укрриба» своїх статутних завдань, які спрямовані на ефективне використання державного майна.

Статут

Статут ДП “Укрриба”